Jdi na obsah Jdi na menu
 


zakladne zlozky krmiva

29. 11. 2008
Základné zložky krmiva Bielkoviny Na intenzitu produkcie králikov má vplyv kvalitatívna skladba skrmovaných bielkovín. V procese trávenia krmiva sa bielkoviny rozkladajú enzýmami na aminokyseliny. Tie sa dostávajú do krvi a tam slúžia akozásobné elementy pri výstavbe vlastných bielkovín králika. Medzi najkvalitnejšie zdroje bielkovín patria mlieko, rybia múčka, mäsokostná múčka, sója, lucerna, seno a iné. Nároky králikov na bielkoviny možno vyjadriť niekoľkými spôsobmi, napríklad určenie množstva stráviteľnej bielkoviny na 1 kilogram živej váhy. Podľa tohto spôsobu je od 2 - 3 gramoch na 1 kilogram živej váhy. Tuky Okrem toho, že sú koncentrovaným zdrojom zásobnej energie, slúžia ako rozpúšťadlo vitamínov skupiny A, D, E a K. Ich rozklad začína za pôsobenia enzýmu lipázy. ľahko stráviteľné cukry pokrývajú aktuálnu požiadavku organizmu na energiu a pri ich zvýšenom prísune ukladajú vo formew tukového tkaniva. Tvorba tukov je kontrolovaná genetickými mechanizmami a pri raste zvierat možno od určitého veku pozorovať zvýšené ukladanie podkožného a vnútorného tuku. Tvorba tuku začína od tretieho mesiaca veku zvieraťa. Do tohto obdobia je určená na svalovú tvorbu. Glycidy Z chemického hľadiska sa rozdeľujú na jednoduché, priamo využiteľné v organizme králika a zložené. Väčšina prírodných kŕmnychg zdrojov obsahuje hrubú vlákninu pozostávajúcu z glukózy, lignínu, kutínu a suberínu. Sú to látky, ktoré tvoria steny rastlinných buniek. Tu plmia ochrannú funkciu. Dôležitým faktorom tejto vlákniny je výber jej zdrojov. V praktických podmienkach sa nízka úroveň vlákniny kompenzuje pridávaním úsuškov objemových krmív. Vitamíny, minerály a voda Používanie kompletných krmnych zmesí vyžaduje, aby králik prijímal všetky dôležité zložky krmiva, potrebných na optimálny priebeh životných funkcií. Medzi ne patria aj látky ako energetické zdroje. Prvú skupinu tvoria vitamíny. Sú charakteristickésvojou funkciou pri usmerňovaní biochemických procesov. Cekotrofia zabezpečuje organizmu králika časť vodorozpustných vitamínov - B, C. Pri zvýšených metabolických nárokoch počas intenzívnej produkcie sú tieto množstvá nepostačujúce a treba tiež pridávať exogénne. Vitamíny i mikroprvky sú komponované do biologických premixov, z ktorých sa dávkujú podľa určenej koncentrácie do zmesí. Dôležitou súčasťou dennej dávky je voda. Pôsobí ako rozpúšťadlo mnohých látok v organizme a slúži ako prostredie na priebeh biochemických reakcíí. Pri klasickom chove sa väčšina vody doplňuje zo zelených častí rastlín.